Events

כל האירועים הקרובים במכללת NLP לשם שינוי

זה פוסט החדשות

25-26.06.2017  – הכשרת מטפלי IEMT מתקדמים בר"ג. פרטים נוספים על הכשרת מטפלים מתקדמים ב IEMT בקישור זה. 27.6.2017 – הכשרת מטפלי NLP בכירים – יום ג' בוקר בר"ג. פרטים נוספים על הכשרת מטפלי NLP בכירים בקישור זה. 6.7.2017 – סדנת סודות ההשפעה …

קרא עוד