Events

כל האירועים הקרובים במכללת NLP לשם שינוי

זה פוסט החדשות

25-27.4.2017 – הכשרת מטפלים בפסיכו-מטפוריקה בר"ג. פרטים נוספים על הכשרת הפסיכו-מטפוריקה בקישור זה. 19.5.2017 – מתירוצים לתוצאות – סדנת יום חווייתית ליצירת כוח רצון מתפרץ – יום ו' בת"א. פרטים נוספים על הסדנה מתירוצים לתוצאות – בקישור זה. 22.5.2017 – …

קרא עוד